fatiha suresi tefsiri


"Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediyi ve su büyük Kur'an'i vermisizdir " (el- Hicr, 15/87) ayetinde Fâtiha suresi anilmistir. Surenin umûmî tefsiri

Tefsirini yapacagımız ilk Sure Fatiha suresidir. Fatiha suresi namaz kiraati ile alakalı oldugu icin cok onemlidir. Fatiha suresinin birden fazla ismi vardır

Fâtiha sûresi tefsirinde açıklanacağı üzere iyiliği kasdetmek veya sonsuz nimet verme mânâsınadır. Dilimizde de rahmet bu mânâ ile bilinir, fakat bu ilgiden

FATİHA SURESİ TEFSİRİ / TEFHİMULKURAN. Adı: Bu sure, konusu nedeniyle Fatiha ismini almıştır. Başka bir deyişle, Fatiha bir nevi önsözdür.

FÂTİHA SÛRESİ TEFSİRİ . Mushaf'taki sıralamaya göre bi-rinci, nüzûl sırasına göre beşinci sûre-dir. Âyetlerinin sayısı yedidir.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !